Business Intelligence

Vi hjälper er att fatta rätt beslut baserat på ert data.

Cadeia har lång, dokumenterad erfarenhet av att bygga framgångsrika lösningar för beslutsstöd i olika branscher.

De produkter vi arbetar mest med är:

  • Microsoft Power BI
  • Microsoft SSIS, SSAS och SSRS
  • Tableau

Vi är ett litet företag med gedigna specialistkompetenser. Vårt arbetssätt präglas av närhet till kunden och lyhördhet inför varje kunds specifika behov och önskemål.