DSP

DSPanel

Sedan 1999 har DSPanel varit ledande i slutanvändarfokuserad Business Intelligence och strukturerad Finansiell Planering. Utgångspunkten är att Business Intelligence ska göra det möjligt för användaren att skapa instrumentpaneler som svarar på alla frågor, underlättar samarbetet och möjliggör för organisationen att fatta bättre beslut. Från Varuförsörjning till finansiering, har DSPanels produkter hjälpt företag att förkorta tiden för en budget eller prognos cykel, öka lönsamheten, styra och förbättra avdelningars prestanda och underlätta organisatoriska förändringar.

I dagens affärsklimat, är kontroll över budgetering och prognostisering nyckeln till ditt företags konkurrenskraft. Men kontrollen måste gå långt utöver att sätta mål och producera prognoser, de bästa ekonomichefer har möjlighet att testa scenarier innan de sätts in internt. Inte vilket verktyg som helst kan att hjälpa dem att göra detta. De behöver ett verktyg som är lätt att använda och låter dem samarbeta och analysera data i flera miljöer, oavsett om det är deras naturliga MS Excel eller webben.

Canvas Planning använder Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services och Performance Canvas för att skapa en miljö lämplig för erfarna ekonomichefer skapa avancerade scenarier och planer eller för försäljningschefer som vill hålla dig uppdaterad om mål och kostnader.

Oavsett om din organisation har två anställda eller två miljoner anställda kan Canvas Planning göra det möjligt för dig att återta kontrollen över dina ekonomiska processer.

Cadeia är sedan2010 partner och återförsäljare av DSPanels produkter. Vi har med stor framgång och kundnytta implementerat produkter från DS Panel till flera av våra kunder.