Jedox

Jedox

Jedox-ansvarig: Ludvig Ahlström
070 – 491 60 70

Jedox

Jedox är en integrerad Beslutsstöds- och Verksamhetsstyrningsplattform för planering, analys och rapportering.

Utgående från Excel, ”det mest använda Beslutsstödsverktyget”, så ger Jedox dig möjlighet att få kontroll på planeringsprocessen, analysera historiska data, samt att skapa och distribuera snygga rapporter via Webben eller Mobilen.

alt

Jedox kompletterar Cadeias erbjudande och ger oss möjlighet att skapa kostnadseffektiva lösningar utifrån vår långa erfarenhet av beslutsstöd och Jedox kraftfulla funktionalitet.

Jedox har över 100 000 användare på 1200 företag världen över.

Läs mer i Jedox informationsbroschyr här, och
slå sedan en signal till Ludvig Ahlström 070 – 491 60 70 på Cadeia för mer information!

Jedox logo