Performance Management

Vi har lång erfarenhet av att implementera lösningar för Performance Management.

Vårt mål är att se till att vår kund får den lösning som blir mest kostnadseffektiv och som bäst svarar mot verksamhetens behov.

När du väljer Cadeia väljer du konsulter med lång erfarenhet från många olika branscher och som har expertkunnande inom både ekonomi och teknik.

Vi har stor erfarenhet av Performance Management och vi arbetar med system som Infor BPA, Jedox, Microsoft och SAP BPC. Våra konsulter kan implementera och vidareutveckla verktyg för budget och prognos, uppföljning, analys och rapportering samt koncernkonsolidering.