Personal

Vi som jobbar här

Vi är ett litet och sammansvetsat team som alla brinner för att göra vardagen enklare för våra kunder. Vill du bli en del av oss? Ansök här!

Ludvig Ahlström

VD

Ludvig är VD på Cadeia och har arbetat med projektorienterade affärssystem i över 15 år, både som utvecklare, projektledare och chef. Ludvig är systemekonom och har bred kunskap inom ERP-system vilket även innefattar integrationer och uppföljning. Ludvig har haft uppdrag inom utveckling, kravställning och beställarstöd för BI-projekt.

Fredrik Andersson

BI-konsult

Fredrik har arbetat med databasdrivna system sedan 1995 och har kommit i kontakt med en stor mängd tekniska plattformar och verktyg. Fredrik har därmed skaffat sig en bred och gedigen kunskap i systemarkitektur och utveckling. Fredriks nuvarande inriktning är som systemarkitekt inom datalagerrelaterade projekt.

Gamze Arikan

BI-konsult

Gamze jobbar som konsult inom BI och Data Warehouse. Hon har erfarenhet av att jobba i Microsoft SQL Server med allt från att bygga ETL-flöden, utveckling av datalager, framställande av kravspecifikationer och rapportutveckling. Hon har även jobbat med förvaltning av affärssystemet IFS.

Anders Bölenius

BI-konsult

Anders arbetar som konsult inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Han har mångårig erfarenhet av att bygga avancerade beslutstödslösningar inom ett flertal branscher. Hans främsta inriktning är budget, planerings- och uppföljningslösningar. Anders har erfarenhet av de olika utvecklingsfaserna inom projekt, dvs från kravfångst, analys och design till test.

Frida Edlund

Sälj, marknad- och rekryteringskoordinator

Frida jobbar på Cadeia med att koordinera sälj, marknad- och rekryteringsaktiviteter. Hon har en utbildning inom sälj och marknadsföring och har tidigare arbetat som rekryteringskonsult hos Cadeia. Frida brinner för att säkerställa att både kunder och framtida medarbetare känner ett stort förtroende för Cadeia, med fokus på långsiktiga relationer.

Dorothea Enroth

BI-konsult

Dorothea arbetar som konsult inom BI, Data Warehousing och Service Management. Hon har djup erfarenhet från utvecklingsprojekt och förvaltning inom flertalet branscher. Hon brinner för att förenkla arbetsprocesser, lösa problem och utveckla effektiva beslutsstödsystem. Hon lyfter hela teamets resultat genom sin kreativitet, noggrannhet och stora fokus på slutkund.

Helena Falk

BI-konsult

Helena arbetar som applikationskonsult inom beslutstöd. Hon har lång erfarenhet av införande av systemstöd för budget och analysprocesser inom en mängd olika branscher. Helena är delaktig i flera olika faser i projekten, såsom kravställning, konfigurering, rapportutveckling, tester, utbildning, förvaltningsstöd etc.

Robert Halvarsson

BI-konsult

Robert har arbetat med beslutsstöd och verksamhetsstyrning i över 12 år. Robert, med en bakgrund som civilingenjör och civilekonom, har djup teknisk kompetens tillsammans med en mångårig erfarenhet inom verksamhetsstyrning.

Pål Hugner

BI-konsult

Pål har djup och bred erfarenhet av verksamhets- och systemutvecklingsprojekt. Han har arbetat med allt från verksamhetsutveckling, processkartläggningar, informationsmodellering, förstudier, kravspec, projektledning samt systemutveckling. Pål har specialiserat sig på koncernrapporterings- och budgeteringssystem.

Yvonne Lindberg

BI-konsult

Yvonne är specialiserad på utveckling av beslutsstödsystem på Microsofts SQL Server plattform. Hon har erfarenhet inom de flesta delarna av Business Intelligence-lösningar, som laddning och transformation (ETL), utveckling av datalager med kuber samt rapportutveckling.

Per Nilsson

BI-konsult

Per har arbetat i över 20 år som IT-konsult med en mängd olika uppdrag i olika roller; projektledare, delprojektledare, systemarkitekt, utvecklare, utbildare och utredare. Till de större uppdragen hör utveckling av produktionsplaneringssysten till FMV, system för projektekonomi inom projektledning JAS 39 och ansvar för Budget och Prognosdelen i ett beslutsstödssystem för Apoteket.

Mikael Näslund

BI-konsult

Mikael, som har en lång bakgrund som Business Controller, har en stor förståelse för verksamhetens behov när det gäller uppföljning och analys och i kombination med sin kunskap och förståelse för den teknik som används fungerar han som en utmärkt länk mellan kunden och It-tekniken.

Eva Rosén

BI-konsult

Eva arbetar som konsult inom beslutstöd (BI) och Datawarehouse (DW). Hon har mångårig erfarenhet av att bygga avancerade beslutsstödslösningar inom ett flertal branscher. Hennes främsta inriktning är ekonomirapportering, samt utveckling av analyssystem för ekonomisk uppföljning och styrkort.

Pär Selander

BI-konsult

Pär har lång erfarenhet och bred kunskap av förvaltning och utveckling av beslutsstöd- och Data Warehousesystem. Han har arbetat i roller som Utvecklare, Lösningsarkitekt, Systemansvarig och Förvaltningsledare IT. Pär gillar att arbeta i gränssnittet mellan verksamhet och IT, för att tillhandahålla system med hög datakvalité och användarvänlighet.

Aggis Simaioforidis

BI-konsult

Aggis arbetar framförallt med utveckling, teknisk utredning och databaser, har god erfarenhet av flertalet programmeringsspråk och miljöer framförallt Microsoft teknik och Oracle.

Sebastian Sollander

BI-konsult

Sebastian har över 10 års erfarenhet inom Analytics och beslutsstöd i roller som Utvecklare, Kravanalytiker och Projektledare. Han har mycket goda kunskaper inom SQL Server (Analysis Services, Integration Services, Reporting Services) och Power BI.

Sören Storm

Styrelseordförande

Sören har en bakgrund som Ekonomichef/Controller inom Cap-Gemini gruppen under 90-talet. Han var med och grundade konsultbolaget Intellibis och verkade där som VD under de fem första åren. Innan han kom till Cadeia arbetade han som ekonomichef på A-Com.

Gabriel Wetterholm

BI-konsult

Gabriel är en erfaren konsult inom verksamhetsstyrning (CPM) med fokus på teknisk problemlösning. Han håller en examen från Handelshögskolan i Stockholm som han, i kombination med mer än tio års erfarenhet, använder för att omvandla kundens behov till en teknisk design och en effektiv lösning.