Personal

Ludvig Ahlström

Ludvig är VD på Cadeia och har arbetat med projektorienterade affärssystem i över 15 år, både som utvecklare, projektledare och chef. Ludvig är systemekonom och har bred kunskap inom ERP-system vilket även innefattar integrationer och uppföljning. Ludvig har haft uppdrag inom utveckling, kravställning och beställarstöd för BI-projekt.

Fredrik Andersson

Fredrik har arbetat med databasdrivna system sedan 1995 och har kommit i kontakt med en stor mängd tekniska plattformar och verktyg. Fredrik har därmed skaffat sig en bred och gedigen kunskap i systemarkitektur och utveckling. Fredriks nuvarande inriktning är som systemarkitekt inom datalagerrelaterade projekt.

Anders Bengtsson

Anders har jobbat med databaser sedan tidigt 90-tal, främst med Oracle men även med övriga stora databasleverantörer på marknaden. Förmågan att ”knåda” och transformera data har lett till ett stort intresse för Warehouse-lösningar, och i slutändan att kunna visualisera data i olika BI-verktyg som QlikView/Qliksense samt Power BI. Anders har även ett brett tekniskt intresse och är certifierad IT-arkitekt, han gillar nya utmaningar och har på senare tid jobbat i både Microsoft Azure och Google Cloud med molnbaserade lösningar.

Frida Edlund

Frida jobbar på Cadeia med att koordinera sälj, marknad- och rekryteringsaktiviteter. Hon har en utbildning inom sälj och marknadsföring och har tidigare arbetat som rekryteringskonsult hos Cadeia. Frida brinner för att säkerställa att både kunder och framtida medarbetare känner ett stort förtroende för Cadeia, med fokus på långsiktiga relationer.

Dorothea Enroth

Dorothea arbetar som konsult inom BI, Data Warehousing och Service Management och har djup erfarenhet från utvecklingsprojekt och förvaltning inom flertalet branscher. Hon brinner för att förenkla arbetsprocesser, lösa problem och utveckla effektiva beslutsstödsystem, och trivs bäst i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Hon är civilingenjör i botten och är en given teammedlem för projekt som kräver god teknisk kompetens och social förmåga, då hon lyfter hela teamets resultat genom sin kreativitet, noggrannhet och stora fokus på slutkund.

Helena Falk

Helena arbetar som applikationskonsult inom beslutstöd. Hon har lång erfarenhet av införande av systemstöd för budget och analysprocesser inom en mängd olika branscher. Helena är delaktig i flera olika faser i projekten, såsom kravställning, konfigurering, rapportutveckling, tester, utbildning, förvaltningsstöd etc. Som applikationskonsult verkar hon ofta i gränslandet mellan projektledare, teknikkonsulter och slutanvändare.

Pål Hugner

Pål har djup och bred erfarenhet av verksamhets- och systemutvecklingsprojekt. Han har arbetat med allt från verksamhetsutveckling, processkartläggningar, informationsmodellering, förstudier, kravspec, projektledning samt systemutveckling. Pål har specialiserat sig på koncernrapporterings- och budgeteringssystem.

Yvonne Lindberg

Yvonne är specialiserad på utveckling av beslutsstödsystem (BI) på Microsofts SQL Server plattform. Hon har erfarenhet inom de flesta delarna av Business Intelligence-lösningar, som laddning och transformation (ETL), utveckling av datalager med kuber samt rapportutveckling.
Hon har framförallt utfört uppdrag för kunder inom Bank och Finans där hon har mycket god verksamhetskunskap, men även inom Fordonsindustri och Telekom. Yvonne har även en lång bakgrund som systemutvecklare av Enterprise-lösningar med COBOL och Java/J2EE som programspråk.

Mikael Näslund

Mikael, som har en lång bakgrund som Business Controller, har en stor förståelse för verksamhetens behov när det gäller uppföljning och analys och i kombination med sin kunskap och förståelse för den teknik som används fungerar han som en utmärkt länk mellan kunden och It-tekniken.

Aggis Simaioforidis

Aggis arbetar framförallt med utveckling, teknisk utredning och databaser, har god erfarenhet av flertalet programmeringsspråk och miljöer framförallt Microsoft teknik och Oracle.

Sebastian Sollander

Sebastian har över 10 års erfarenhet inom Analytics och beslutsstöd i roller som Utvecklare, Kravanalytiker och Projektledare. Han har mycket goda kunskaper inom SQL Server (Analysis Services, Integration Services, Reporting Services) och Power BI.

Sören Storm

Sören har en bakgrund som Ekonomichef/Controller inom Cap-Gemini gruppen under 90-talet. Var med och grundade konsultbolaget Intellibis och verkade där som VD de 5 första åren. Senast ekonomichef på A-Com.

Bo Söderström

Bo är en mycket erfaren BI-konsult med både bred och djup kompetens inom områdena Beslutsstöd och Verksamhetsstyrning. Han har som specialområde BI-lösningar för mycket stora transaktionsintensiva system. Bo har även lång erfarenhet av att arbeta internationellt samt har hög kvalitetsmedvetenhet och servicekänsla.

Gabriel Wetterholm

Gabriel är en erfaren konsult inom verksamhetsstyrning (CPM) med fokus på teknisk problemlösning. Han håller en examen från Handelshögskolan i Stockholm som han, i kombination med mer än tio års erfarenhet, använder för att omvandla kundens behov till en teknisk design och en effektiv lösning.

Anders Bölenius

Anders arbetar som konsult inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Han har mångårig erfarenhet av att bygga avancerade beslutstödslösningar inom ett flertal branscher. Hans främsta inriktning är budget, planerings- och uppföljningslösningar. Anders har erfarenhet av de olika utvecklingsfaserna inom projekt, dvs från kravfångst, analys och design till test.

Robert Halvarsson

Robert har arbetat med beslutsstöd och verksamhetsstyrning i över 12 år. Robert, med en bakgrund som civilingenjör och civilekonom, har djup teknisk kompetens parat med en mångårig erfarenhet inom verksamhetsstyrning. Robert har arbetat som: applikationsutvecklare, DW-arkitekt (med data- och dimensionsmodellering), BI-projektledare, kravställare och beställarstöd för större BI-projekt.

Per Nilsson

Per har arbetat i över 20 år som IT-konsult med en mängd olika uppdrag i olika roller; projektledare, delprojektledare, systemarkitekt, utvecklare, utbildare och utredare. Till de större uppdragen hör utveckling av produktionsplaneringssysten till FMV, system för projektekonomi inom projektledning JAS 39 och ansvar för Budget och Prognosdelen i ett beslutsstödssystem för Apoteket.

Eva Rosén

Eva arbetar som konsult inom beslutstöd (BI) och Datawarehouse (DW). Hon har mångårig erfarenhet av att bygga avancerade beslutsstödslösningar inom ett flertal branscher. Hennes främsta inriktning är ekonomirapportering, samt utveckling av analyssystem för ekonomisk uppföljning och styrkort.

Pär Selander

Pär har lång erfarenhet och bred kunskap av förvaltning och utveckling av beslutsstöd och andra applikationsområden. Han har haft roller såsom utvecklare, lösningsdesigner, systemansvarig och förvaltningsledare IT. Pär har deltagit i verksamhetsprojekt för förvaltningsetableringar, sourcing, byte av driftleverantör samt tekniska projekt såsom uppgradering av ERP system och olika infrastrukturprojekt.