Våra konsulter har gedigen erfarenhet av kvalificerade och lyckosamma implementationer av beslutsstödslösningar, på olika tekniska plattformar, för företag i skilda branscher, för såväl små företag som globala koncerner.

Våra kunder säger att de upplever oss som lyhörda och flexibla samt att vi är måna om att alltid leverera i tid och med hög kvalitet. Men främst av allt får vi höra att det absolut viktigaste för våra kunder är vår kompetens och samlade erfarenhet.

Vi tar tacksamt och med glädje emot beröm från våra kunder men är samtidigt så ödmjuka att vi förstår att vi inte kan leva på gamla meriter. Vi inser att vi alltid måste utveckla vår kompetens och vässa våra lösningar för att få förtroende hos såväl våra befintliga kunder som nya.

Cadeia tillhandahåller den unika kompetens vi efterfrågar inom området SAP Business, Planning and Consolidation (BPC) som är systemplattformen för Sandviks koncernrapporteringssystem. Via Cadeia får vi utmärkt service och support även under ibland mycket pressade situationer. Jag vill därför ge Cadeia mina varmaste rekommendationer

Patrik Sköld

I literally could not be happier that I chose to buy your theme! Your regular updates and superb attention to detail blows me away every time I visit my new site!

Editor02, Theme User

Amazing work! You didn’t just make a great looking theme, but you made one that is a pleasure to customize and not the least bit difficult to keep looking classy.

mdriess, Theme User