CPM

Läs mer om våra tjänsteområden:

Performance Management
Verksamhetskonsulting
Systemutveckling

Performance Management (verksamhetsstyrning)

Vi hjälper våra kunder att införa nya system inom området Performance Management aveende:

  • Budget & Prognos
  • Uppföljning, analys och rapportering
  • Koncernkonsolidering

Cadeia hjälper sina kunder att implementera ovanstående system på standardprogramvaror från t ex:

  • Canvas Planning – ett kostnadseffektivt budget- och rapporteringsverktyg i Excel
  • IBM / Cognos
  • Microsoft
  • Oracle
  • Infor BPA

Vi har även byggt system från grunden, med mycket låga licensavgifter, med hjälp av t ex Excel, Microsoft SQL Server och .NET-programmering (för webben).
Cadeias stora erfarenhet av systemimplementationer hjälper oss att hålla korta ledtider från beslut till systeminförande, leverera kostnadseffektiva lösningar som i högsta möjliga grad är automatiserade samt kan administreras av kunden.
Våra konsulter har ekonomisk såväl som tekniskt expertkunnande. Lättförståeliga mätvärden och rapporter ger hög och snabb acceptans hos användarna.