Systemutveckling

Läs mer om våra tjänsteområden:

Performance Management
Verksamhetskonsulting
Systemutveckling

Systemutveckling

Våra konsulter gillar utmaningar och att lösa våra kunders behov och önskemål. Ofta innebär det att det krävs att vissa delar behöver skräddarsys, i en produkt, i en viss teknik eller på en speciell teknisk plattform.

Vi är duktiga på och intresserade av teknik men våra systemutvecklare har även god verksamhetsförståelse vilket innebär att våra lösningar inte bara blir tekniskt korrekta utan även är anpassade till att fungera och stödja företagets verksamhet på ett optimalt sätt.

Tekniker och plattformer vi behärskar och har lång erfarenhet av:

  • SQL Server (Transact SQL, SSIS, SSAS, SSRS)
  • Oracle (PL/SQL)
  • .NET
  • MDX
  • VBA
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access
  • Microsoft HPC
  • Java
  • C/C++