Verksamhetskonsulting

Läs mer om våra tjänsteområden:

Performance Management
Verksamhetskonsulting
Systemutveckling

Verksamhetskonsulting

Vi erbjuder:

  • Kravspecifikationsframtagande/förstudier – för kunder som vill få ut maximal nytta av sin investering inom verksamhetsstyrning

  • Beställarstöd – erfaret och kompetent stöd vid utvecklingsprojekt inom området beslutstöd/verksamhetsstyrning

  • Verksamhetsprojektledare – för styrning och framdrift av olika typer av beslutsstödsprojekt. Detta inbegriper kravställning, kvalitetssäkring samt uppföljning och kontroll av att leverantören levererar en kostnads- och verksamhetseffektiv lösning.

  • Effekthemtagning: Efter projektets avslut hjälper vi kunden att mäta och säkra de verkliga effekterna av projektet och om dessa ligger i linje med projektets uppsatta mål. Detta avser uppföljning gentemot bl. a. ekonomiska mål, slutgiltig teknisk lösning samt genomförda processförändringar.